Een modaal inkomen voor een gezin in 2024

gold colored coins near calculator
Photo by Breakingpic on Pexels.com

Een modaal inkomen is een term die wordt gebruikt om het gemiddelde inkomen van een gezin of huishouden in een bepaald land of regio aan te geven. Het modale inkomen wordt vaak gebruikt als referentiepunt voor het bepalen van de welvaart of armoede in een bepaalde regio. In Nederland is het modale inkomen gebaseerd op de mediane inkomensverdeling van gezinnen, wat betekent dat het inkomen van de middenklasse wordt bepaald door het inkomen van de gezin die precies in het midden van de verdeling ligt.

Hoe wordt het modale inkomen bepaald?

Er zijn verschillende manieren om het modale inkomen te bepalen, zoals door middel van enquêtes of administratieve gegevens. In Nederland, worden gegevens van het CBS gebruikt om het modale inkomen te bepalen. Het CBS berekent het modale inkomen op basis van de belastinggegevens van huishoudens.

Hoe varieert het modale inkomen per regio?

Het modale inkomen kan variëren van land tot land of zelfs van regio tot regio, afhankelijk van de economische situatie en de kosten van levensonderhoud. In Nederland varieert het modale inkomen van gezinnen afhankelijk van de grootte van de stad of het gebied waarin ze wonen. In grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam is het modale inkomen vaak hoger dan in kleinere steden of dorpen.

Hoeveel is het modale inkomen in Nederland?

In 2024 wordt het modale salaris door het CBS op €42.236 bruto per jaar geschat. Bij een modaal inkomen kan je dat niet per definitie keer twee doen. Dat heeft er mee te maken dat veel ouders niet beide full time werken. In ieder geval is een gezin iets minder dan 2x het modale vermogen niet arm, maar ook zeker niet rijk.

Het modale inkomen is een belangrijke indicator voor de welvaart van een gezin of huishouden en wordt vaak gebruikt om beleid te formuleren en te evalueren. Bijvoorbeeld, een regering kan besluiten om maatregelen te nemen om het modale inkomen van gezinnen te verhogen om de armoede te verminderen.

Het is belangrijk om te realiseren dat het modale inkomen alleen een indicatie is van het inkomen van een gezin. Veel gezinnen hebben inkomens die hoger of lager zijn dan het modale inkomen. Bovendien kan het modale inkomen van een gezin variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van veranderingen in de economische situatie.

Meer van Blog